Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23429
Title: Інвестування
Authors: Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Citation: Чайковська, М. П. Інвестування : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Чайковська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 320 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: функції інвестицій
класифікації інвестицій
інвестиційні ресурси
фінансові інструменти
еволюція концепцій інвестування
фондовий ринок
Abstract: Підручник присвячено дослідженню сучасних напрямків управління інвестиційною діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень щодо обґрунтування інвестиційних проектів, обрання ефективної інвестиційної стратегії. Для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент організацій».
ISBN: ISBN 978-617-689-155-0
Other Identifiers: УДК 330.322(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chaykovska-16.pdf4.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.