Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23351
Title: Алгоритм роботи класифікатора об’єктів у складі інтелектуального оптико-локаційного сенсора
Authors: Лепіх, Ярослав Ілліч
Іванченко, Іраїда Олександрівна
Будіянська, Людмила Михайлівна
Сантоній, Володимир Іванович
Янко, Володимир Васильович
Кияк, Б. Р.
Lepikh, Yaroslav I.
Лепих, Ярослав Ильич
Citation: 6-та Міжнародна наукова-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології"(СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), Україна, Одеса, 29 вересня - 3 жовтня 2014 р. : тези доповідей : Конф. присвяч.150-й річниці Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова і 100-річчю науки про напівпровідники / гол. ред.: В. А. Сминтина; редкол.: О. Є. Бєляєв [та ін.]; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 265 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: оптико-локаційний сенсор
алгоритм
робота класифікатора
Abstract: Об'єкти штучного походження, будучи продуктом технологічної діяльності, можуть бути представлені набором геометричних форм. Найбільш істотними з них є висота об'єкта, крутість зміни висоти, довжина, коефіцієнт порізаності рельєфу. Зазначені параметри покладені в основу режиму розпізнавання об'єктів, заснованому на активному оптико-локаційному методі з аналізом тримірного зображення, що підвищує імовірність виявлення заданих об'єктів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23351
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118.pdf93.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.