Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23341
Title: Влияние кислорода на процессы релаксации фотовозбуждения в системе «ядро - AgBrI оболочка - AgBr краситель»
Authors: Тюрин, Александр Валентинович
Жуков, Сергей Александрович
Римашевский, А. А.
Тюрин, Олександр Валентинович
Tiuryn, Oleksandr V.
Жуков, Сергій Олександрович
Zhukov, Serhii O.
Citation: 6-та Міжнародна наукова-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології"(СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), Україна, Одеса, 29 вересня - 3 жовтня 2014 р. : тези доповідей : Конф. присвяч.150-й річниці Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова і 100-річчю науки про напівпровідники / гол. ред.: В. А. Сминтина; редкол.: О. Є. Бєляєв [та ін.]; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 265 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кислород
процесс релаксации
сенсорная электроники
гетерофазные микрокристаллы
Abstract: Актуальным для сенсорной электроники является разработка сред, которые при взаимодействии с газовой средой избирательно изменяют свои свойства по отношению к одной из компонент газовой фазы. В этой связи интерес представляют эмульсии, содержащие гетерофазные микрокристаллы типа «ядро - оболочка», сенсибилизированные красителем. Процессы релаксации фотовозбуждения в таких системах существенно зависят от наличия примесных центров, которые внедряются, например, из газовой фазы, что может быть использовано в целях сенсорики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23341
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51.pdf50.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.