Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/233
Title: Theoretical investigation of nanosystems using size quantization stark effect
Other Titles: Теоретичне вивчення наносистем з використанням квантововимірного ефекта штарка
Теоретическое изучение наносистем с использованием квантоворазмерного эффекта штаркат
Authors: Pokutnyi, Sergey I.
Stupayenko, Galina A.
Покутній, Сергій Іванович
Ступаенко, Галина А.
Покутний, Сергей Иванович
Ступаенко, Галина А.
Citation: Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї = Sensor Electronics and Microsystem Technologies
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: size quantization Stark effect
biological nanosystems
quantum dots
energy shift.
квантововимірний ефект Штарка
біологічні наносистем
квантові точки
енергетичний зсув
квантоворазмерный эффект Штарка
биологические наносистемы
квантовые точки
энергетический сдвиг
Series/Report no.: ;№ 1.
Abstract: Advantages of semiconductor quantum dots for study and diagnostics of biological nanosystems are discussed. A new method for amino acid diagnostics using semiconductor quantum dots is proposed. Interaction of isolated quantum dots with charged amino acids is studied in detail. It is shown that such interaction results in a shift of the quantum dots luminescence spectra by several dozens of meV. This effect provides new possibilities for identification of biological nanoobjects using quantum dots. Обговорюється можливість застосування напівпровідникових квантових точок для вивчення та діагностики біологічних наносистем. Запропоновано новий метод діагностики амінокислот з використанням напівпровідникових квантових точок. Детально вивчається взаємодія квантових точок із зарядженими амінокислотами. Показано, що в результаті такої взаємодії наблюдається зсув спектра люмінесценції квантової точки на декілька меВ. Такий ефект забезпечує нові можливості для ідентифікації біологічних нанооб’єктів з допомогою квантових точок.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/233
Appears in Collections:Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-7.pdf72.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.