Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23286
Title: Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни "Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності" для студентів економіко-правового факультету спеціальності "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
Authors: Масіна, Людмила Олександрівна
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Citation: Масіна, Л. О. Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни "Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності" для студентів економіко-правового факультету спеціальності "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" / Л. О. Масіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. – Одеса : Персей, 2015. – 96 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: правове регулювання
бухгалтерський облік
фінансова звітність
тематичний план
програма курсу
питання до заліку
список рекомендованих джерел
методичні рекомендації
Abstract: В умовах ринкової трансформації у сфері господарювання, з розширенням кола фінансово-господарських операцій (в процесі і під видом яких можуть приховуватись різноманітні правопорушення, в тому числі і латентні економічні злочини) юристу особливо необхідні глибокі знання в галузі правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Ці знання повинні допомогти юристу грамотно організувати пошук слідів протиправних дій, характерних для ринкової економіки, кваліфіковано оцінити документальну базу даних, що формується при розслідуванні злочинів і вирішенні господарсько-правових спорів, в необхідних випадках отримувати нові докази у вигляді висновку експерта-бухгалтера і об’єктивно досліджувати цей висновок в поєднанні з іншими зібраними по справі доказами. Дієвим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в юридичній практиці, є нормативна дисципліна – Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань в галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання, так як бухгалтерський облік є і надалі залишатиметься однією з найважливіших функцій управління, котра формує необхідну для його ефективності і досягнення поставлених цілей інформацію.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23286
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masina-prav-reg.pdf696.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.