Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23245
Title: Операційний менеджмент
Authors: Кіріліна, Марина Андріївна
Kirilina, Maryna A.
Кирилина, Марина Андреевна
Citation: Кіріліна, М. А. Операційний менеджмент : метод. посіб. для студ. напряму підготовки "Менеджмент" / М. А. Кіріліна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 36 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: менеджмент
стратегічний менеджмент
економіка підприємства
інноваційний менеджмент
управління персоналом
управління якістю
стратегічний маркетинг
фінансовий менеджмент
управління проектами
операційний менеджмент
Abstract: Програма курсу «Операційний менеджмент» складена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти України і призначена для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Операційний менеджмент займає особливе місце в системі економічних наук, яке визначається синтетичним характером даної дисципліни, що увібрала в себе прийоми, методи та інструментарій інших економічних дисциплін. Матеріал дисципліни органічно пов'язаний з матеріалами дисциплін: «Економіка підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Управління персоналом», «Управління якістю», «Стратегічний маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Управління проектами» та ін. Операційний менеджмент спрямований на вивчення: теоретичних і методичних питань організації виробництва на підприємствах; умов і факторів раціонального узгодження дій працівників підприємств при використанні предметів і знарядь праці у виробничому процесі на основі застосування знань у галузі техніки, економіки та соціології аналітичних прийомів і передового досвіду, спрямованих на досягнення поставлених цілей щодо випуску певних продуктів праці відповідної якості і кількості.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23245
Other Identifiers: УДК 658(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KirMenejment.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.