Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23239
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліні «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика»
Authors: Єфімова, Галина Олексіївна
Рудик, Олег Григорович
Рудык, Олег Григорьевич
Rudyk, Oleh H.
Citation: Єфимова, Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліні «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика»/ Г. О. Єфимова, О. Г. Рудик; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 37 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: динамічне програмування
рівняння Беллмана
динамічна економічна задача
опис моделі
розподіл ресурсів
задачі складування
Abstract: Багато економічних задач можна розглядати як задачі з багатокроковою структурою. Це всі процеси перспективного i поточного планування i управління, що розвиваються в часі. Кроком в них може бути п'ятирічка, рік, квартал, місяць i т. i. Їх розв‘язують або шляхом укладання комплексу взаємопов'язаних статичних моделей для кожного періоду, або шляхом укладання єдиної динамічної задачі оптимального програмування з застосуванням багатокрокової процедури прийняття рішень (задачі ДП).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23239
Other Identifiers: УДК 519.853
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dinam_program.pdf729.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.