Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23219
Title: Збірник тестових завдань з вищої алгебри
Authors: Савастру, Ольга Володимирівна
Савастру, Ольга Владимировна
Savastru, Olga V.
Citation: Савастру, О. В. Збірник тестових завдань з вищої алгебри : для студ. 1 курса [всіх] напрямів підготовки / О. В. Савастру. – Одеса, 2014. – 57 с.
Issue Date: 2014
Keywords: алгебраїчні структури
комплексні числа
матриці та визначники
многочлени
загальна теорія систем лінійних рівнянь
лінійні простори, евклідові простори
квадратичні форми
Abstract: Як відомо, одним із заходів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти є застосування тестового контролю як ефективного методу діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу. Пропонований збірник тестових завдань з вищої алгебри містить завдання закритої форми, що охоплюють більшу частину нормативного курсу лінійної алгебри і призначені як для перевірки теоретичного матеріалу, так і для перевірки практичних знань і умінь студентів. У кінці кожного із завдань наведено чотири відповіді, одна з яких є правильною. Пропонований збірник є навчальним посібником для студентів 1 курсу спеціальностей 6.050102 «комп’ютерні системи і мережі» та 6.040201 «математика», що доповнює існуючі підручники та практикуми з алгебри. Він допоможе майбутнім фахівцям сформувати й розвинути математичне мислення, систематизувати та розширити свої знання, зрозуміти специфіку предмету та якісно підготуватись до модульних контрольних робіт, іспиту.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23219
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
svasrtu.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.