Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23217
Title: Методичні вказівки до курсу "Математичне моделювання деяких задач механіки і техніки"
Authors: Процеров, Юрій Сергійович
Процеров, Юрий Сергеевич
Protserov, Yurii S.
Citation: Процеров, Ю. С. Методичні вказівки до курсу "Математичне моделювання деяких задач механіки і техніки" : для студ. 3 курсу спец. "Прикладна математика" / Ю. С. Процеров, О. П. Мойсєєнок; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. методів математичної фізики. – Одеса, 2015. – 61 с.
Issue Date: 2015
Keywords: математичне моделювання механіки пружного середовища
двовимірні задачі теорії пружності
математичне моделювання задач розрахунку кручення пружних стрижнів
математичне моделювання задач розрахунку пластин та балок на згин
основні рівняння теорії пружності у криволінійних системах координат
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Прикладна математика». При підготовці цих вказівок ми виходили з наступного висловлення академіка А.А. Самарського: «Багаторічні і складні пошуки призвели прикладну математику до формування нового наукового метода, який отримав на перший погляд парадоксальну назву – обчислювальний експеримент (математичне моделювання). Що під цим терніном розуміється? Коротко кажучи, створення і вивчення математичних моделей об’єктів, які ми досліджуємо, за допомогою ЕОМ.» При цьому, першим і в той же час найбільш важливим етапом у обчислювальному експерименті є створення математичною моделі. Мета цих вказівок, показати студентам, як створюються математичні моделі, якщо об’єктом є пружнє тіло, зокрема, пластина або стрижень. Викладання матеріалу проведено у відповідності з курсом лекцій, який був розроблений і багато років читався на кафедрі методів математичної фізики доктором фіз.- мат. наук, професором Г. Я. Поповим.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23217
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
matem_model.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.