Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23212
Title: Методичний посібник до курсу "Функціональний аналіз": для студ. ф-ту прикладної математики та механіки
Authors: Круглов, Віктор Євгенович
Kruhlov, Viktor Ye.
Круглов, Виктор Евгеньевич
Citation: Круглов, В. Є. Методичний посібник до курсу "Функціональний аналіз": для студ. ф-ту прикладної математики та механіки / В. Є. Круглов, І. Г. Лободзинська, Ю. С. Процеров; відп. ред.: Г. Я. Попов; ОДУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса, 2000. – 76 с.
Issue Date: 2000
Keywords: елементарні множини
метричні простори
лінійні оператори (операції)
Гільбертів простір
ряди Фурьє
принуип нерухомої точки
Abstract: Цій методичний посібник відповідає в основному програмі курсу “Функціональний аналіз”, який читається студентам факультету Прикладної математики та механіки. Вивчення курсу функціонального аналізу на українській мові викликає певні труднощі внаслідок майже відсутності підручників по функціональному аналізу на українській мові. Посібник складається з п’яти глав. Перша глава присвячена розгляду теорії міри та інтеграла Лебега. В другої главі розглянути метричні та векторіальні нормовані простори, компактні і топологічні простори. Третя глава присвячена теорії лінійних операторів та функціоналів. В четвертій главі розглядаються гільбертові простори і оператори в них. Остання глава присвячена операторним рівнянням і насамперед рівнянням з цілком неперервними операторами. Викладення матеріалу ілюструється прикладами. Також є достатня кількість завдань для самостійної роботи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23212
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metVPR.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.