Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23135
Title: Економічна теорія
Authors: Нікола, Світлана Олегівна
Ніколаєв, Юрій Олегович
Никола, Светлана Олеговна
Nikola, Svitlana O.
Citation: Нікола, С. О. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. / С. О. Нікола; за ред. Ю. О. Ніколаєва ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 382 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: економічна теорія
витрати виробництва
макроекономічні показники
кредитно-банківська система
макроекономічна політика
економічна проблема
світова економіка
Abstract: Існує розгалужена система наук, які вивчають економічне життя суспільства. До них належать фундаментальні (теоретичні) економічні науки, зокрема економічна теорія, які є науками про загальні принципи і закони економічного розвитку, та окремі галузеві (прикладні) економічні науки, що застосовують ці загальні принципи, закони, методи дослідження стосовно окремих особливих об’єктів, мають свій особливий предмет вивчення. Економічна теорія може бути розділена на дві основні групи, відповідно до їх функціонального призначення: Позитивна економічна теорія, яка намагається вивчити та зрозуміти навколишній світ, дати йому адекватні характеристики, сформулювати його механізми та закономірності. Нормативна – на підставі пізнання існуючої дійсності розробляє шляхи удосконалення економічної системи, її економічного зростання. Обидва ці аспекти економічної теорії реалізовані у викладеному матеріалі даного навчально-методичного посібника. Закономірності економічного розвитку не існують самі по собі, відокремлено від сучасних проблем інтернаціоналізації та глобалізації господарських зв’язків. Тому в посібнику вивчення загальних економічних процесів тісно пов’язане з дослідженням теоретичних проблем міжнародної економіки, які є частиною сучасної економічної теорії. Такий великий обсяг і складність проблем, що досліджуються у навчально-методичному посібнику, потребують певної форми викладення матеріалу, його структуризації. Перші шість розділів
ISBN: ISBN 978-617-689-178-9
Other Identifiers: УДК 330.1(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nikola-ek-teor.pdf6.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.