Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22805
Title: Теорія ймовірностей та математична статистика
Authors: Устимчик, Ганна Василівна
Матвіюк, Людмила Василівна
Вартанян, Григорій Михайлович
Вартанян, Григорий Михайлович
Vartanian, Hryhorii M.
Citation: Устимчик, Г. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : метод. вказівки для студ. напряму "Математика" / Г. В. Устимчик, Л. В. Матвіюк, Г. М. Вартанян; ОДУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 134 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: елементи комбінаторики
множини
означення ймовірності
геометрична ймовірність
умовні ймовірності
формули Байєса
схема Бернуллі
формули Пуассона і Муавра – Лапласа
закон розподілу дискретної випадкової величини
нерівності Чебишова
випадкові величини
Abstract: Основними правилами комбінаторики Задачі складання з елементів скінченних множин комбінацій (або груп) за певними правилами відбору елементів у ці комбінації відносяться до основних задач розділу математики, який називається комбінаторним аналізом або комбінаторикою. Основними правилами комбінаторики є правило множення та правило суми.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22805
Other Identifiers: УДК 519.2(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
usimchuk.pdf3.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.