Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22586
Title: Методи розв’язування задач багатокритерiальної оптимiзацiї
Authors: Васильєв, Олександр Борисович
Васильєва, Н. С.
Кічмаренко, Ольга Дмитрівна
Vasyliev, Oleksandr B.
Васильев, Александр Борисович
Кичмаренко, Ольга Дмитриевна
Kichmarenko, Olha D.
Citation: Васильєв, О. Б. Методи розв’язування задач багатокритерiальної оптимiзацiї : метод. вказiвки та завдання до самостiйної роботи для студ. IV курсу денної форми навч. напрямiв пiдгот. 6.040301 «Прикладна математика» та 6.040201 «Математика» / О. Б. Васильєв, Н. С. Васильєва, О. Д. Кічмаренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса, 2017 . – 49 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: розв’язування задач
багатокритерiальна
оптимiзацiя
Abstract: Практично будь-яка серйозна реальна задача характеризується бiльш нiж одним критерiєм. При дослiдженнi складних систем i об’єктiв використання математичних моделей, якi призводять до постановок задач лише скалярної оптимiзацiї, не є адекватним. Реальнi потреби практики проектування i експлуатацiї складних систем потребують врахування i узгодження кiлькох рiзних цiлей. Аналiз задач планування та управлiння на виробництвi також показує, що у реальнiй постановцi цi задачi є багатокритерiальними. Оцiнка дiяльностi пiдприємств проводиться на основi бiльше десятка критерiїв: виконання плану виробництва за обсягом, за номенклатурою; плану реалiзацiї продукцiї, прибутку i т. д. Таким чином, для ефективного розв’язування подiбних задач необхiдно побудувати багатокритерiальну математичну модель, яку потiм потрiбно оптимiзувати, попередньо вибравши найкращий для цього метод (або кiлька методiв).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22586
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VecOpt.pdf928.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.