Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2256
Title: Условия формирования эолового рельефа в Финском заливе (Балтийское море)
Other Titles: Умови формування еолового рельєфу у Фінській затоці (Балтійське море)
CONDITIONS OF AEOLIAN RELIEF FORMATION IN FINNISH BAY (THE BALTIC SEA)
Authors: Выхованец, Галина Владимировна
Вихованець, Галина Володимирівна
Vykhovanets, Halyna V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2011
Publisher: Астрапринт
Keywords: Балтика
берег
Финский залив
эоловый рельеф
эоловветропесчаный поток
пляж
наносы
Балтика
берег
Фінська затока
еоловий рельєф
вітропіщаний потік
пляж
наноси
Baltic
coast
Finnish Bay
aeolian relief
wind-sand flow
beach
sediment
Series/Report no.: ;Географічні та геологічні науки;Т.16, вип.1. С.46-57
Abstract: Берега Финского залива на значительном своем протяжении в настоящее время разрушаются морским волнением. Для их защиты применяют различные гидротехнические сооружения, которые являются инородным телом в естественной природе берегов, нарушают эстетическое восприятие окружающей природы. К тому же они не всегда дают желаемый результат.В ряде случаев более надежные результаты могут быть получены при защите берега эоловыми формами рельефа.
Береги Фінської затоки на суттєвій довжині сьогодні руйнуються морськими хвилями під дією штормів. Для захисту використовують різноманітні гідротехнічн і споруди, які є зайвим та шкідливим елементом в системі берегової зони, а тому порушують розвиток природи та естетичне враження.До того ж споруди далеко не завжди ведуть до позитивного результату. Разом з тим на піщаних берегах можна захистити береги за допомогою накопичення наносів в берегових еолових формах. Для цього отримано матеріали із вітрового режиму, морфології та динамі- ки берегів, складу наносів на пляжах та дюнах в східній частині Фінської затоки (Балтійське море) та виконано їх систематизацію та аналіз. Цей досвід може бути застосований і в Україні.
In current period the Finnish coast (the Baltic Sea basin) are destroying along large of the long by power of sea waves and storm surges. For defense marine engineers are using different protective constructions. But this constructions are not harmonious with coastal nature, they disturb structure of coastal environment and aesthetic perception. The part of construction plural are non effective. What is why usage of aeolian accumulation by sand-fences is more effective, and can be recommended for researched shores. At the same time, sea-level changing by impact of wind and stormsurges must be considerate
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2011. - Том 16, Вип. 1: Сер. "Географічні та геологічні науки". – рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2256
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Геология т 16 в 1.46-57.pdf632.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.