Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2243
Назва: СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КАЛИКС[4]АРЕНОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАРБОКСИЛЬНЫМИ, ФТАЛИМИДНЫМИ И АМИНОЭТОКСИ-ГРУППАМИ, И ИХ ЛАНТАНИДСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ
Інші назви: СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКС[4]АРЕНІВ, МОДИФІКОВАНИХ КАРБОКСИЛЬНИМИ, ФТАЛІМІДНИМИ ТА АМІНОЕТОКСИ-ГРУПАМИ, ТА ЇХ ЛАНТАНІДВМІСНИХ КОМПЛЕКСІВ.
SYNTHESIS AND SPECTRAL-LUMINESCENT PROPERTIES OF CALIX[4]ARENES MODIFIED WITH CARBOXYLIC, PHTHALIMIDE AND AMINOETHOXY-GROUPS, AND THEIR LANTHANIDECONTAINING COMPLEXES
Автори: Фадеев, Е. Н.
Снурникова, О. В.
Лукьяненко, А. П.
Алексеева, Е. А.
Русакова, Н. В.
Фадєєв, Є. М.
Снурнікова, О. В.
Лук'яненко, О. П.
Алєксєєва, О. О.
Fadeyev, Y. M.
Snurnikova, O. V.
Lukyanenko, O. P.
Alyeksyeyeva, O. O.
Rusakova, N. V.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Odessa National University Herald
Дата публікації: 2011
Видавництво: Астропринт
Ключові слова: каликс[4]арены
иттербий
лютеций
люминесценция
калікс[4]арени
ітербій
лютецій
люмінесценція
calix[4]arenes
ytterbium
lutetium
luminescence
Серія/номер: Хімія;Т.16, вип 4–5, с.18-31
Короткий огляд (реферат): Получены производные п-трет-бутилкаликс[4]арена, модифицированного карбокси-, фталимидными и аминоэтокси-группами по нижнему ободу, а также их комплексы с лантанидами (иттербием и лютецием). Проанализированы спектрально-люминесцентные свойства полученных соединений.
Отримано похідні п-трет-бутилкалікс[4]арену, модифікованого карбоксильними,фталімідними та аміноетокси-групами за нижнім вінцем, а також їх комплексів з лантанідами (ітербієм та лютецієм). Проаналізовано спектральнолюм інесцентні властивості отриманих сполук.
p-tert-Butylcalix[4]arene derivatives modified with carboxylic, phthalimide and aminoethoxy-groups on the lower rim as well as their lanthanide (ytterbium and lutetium) complexes were synthesized. Spectral-luminescent properties of obtained compounds were analyzed.
Опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2011. - Том 16, вип.4-5: Сер. "Хімія".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2243
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Chem_11_4-5.18-31.pdf201.87 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.