Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22408
Title: Фізичні аспекти екології
Authors: Орловська, Світлана Георгіївна
Калінчак, Валерій Володимирович
Kalinchak, Valerii V.
Калинчак, Валерий Владимирович
Орловская, Светлана Георгиевна
Orlovskaya, Svetlana G.
Citation: Орловська, С. Г. Фізичні аспекти екології : навч. посіб. для студентів фіз. ф-ту / С. Г. Орловська, В. В. Калінчак; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 143 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: екологія
екосистема
біогеоценоз
трофічний ланцюг
біосфера
В.І. Вернадський
магнітне поле
атмосферна електрика
антропогенне забруднення
іонізуючі випромінювання
Abstract: Термін екологія вперше вжив у 1886 році німецький вчений Е. Геккель. Він походить від грецьких слів oikos («ойкос»), що означає будинок, приміщення, житло і навіть «батьківщина» і слова «logos» (логос) – наука, слово. Таким чином, Геккель назвав науку, яка вивчає організацію та функціонування недоорганізованих систем різних рівнів, видів, популяцій, біоценозів (спільнот), екосистем (біогеоцентрів) та біосфери. Спочатку термін застосовувався тоді, коли йшлося про вивчення взаємозв'язків між рослинними та живими спільнотами, що входять до складу стійких та організованих систем. Тому можна сказати, що екологія є складовою часткою біології. Американський еколог Юджин Одум дав найбільш коротке й найменш спеціальне визначення екології - це біологія навколишнього середовища. Загальна екологія займається дослідженням усіх типів екосистем. Екологія рослин досліджує зв'язки рослинних організмів із середовищем. Екологія тварин досліджує динаміку та організацію тваринного світу. Важливу роль у диференціації екологічної науки мав III Ботанічний конгрес, який відбувся у 1910 році у Брюсселі. На ньому було вирішено поділити екологію рослин на екологію особин (аутекологію) та екологію угруповань (синекологію).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22408
Other Identifiers: УДК 531/534,536.7
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekolog_Orlovska.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.