Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22407
Title: Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Буяновський, Андрій Олександрович
Тортик, Микола Йосипович
Тригуб, Валентина Іванівна
Биланчин, Ярослав Михайлович
Буяновский, Андрей Александрович
Тортик, Николай Иосифович
Тригуб, Валентина Ивановна
Bilanchyn, Yaroslav M.
Buianovskyi, Andrii O.
Tortyk, Mykola Y.
Trigub, Valentina I.
Citation: Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт : навч.-метод. посіб. / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб; за ред. Я. М. Біланчина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 88 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вимоги до курсової і дипломних робіт
формування змісту
оформлення роботи
підготовка до захисту
Abstract: Запропоноване навчально-методичне видання містить вказівки і рекомендації з виконання курсової і дипломних робіт, їх оформлення та представлення до захисту. Висвітлено основні вимоги до курсової і дипломних робіт, їх тематика, алгоритм виконання, оформлення та захисту. Розглянуто питання формування структури і змісту робіт, вивчення й аналізу літератури та матеріалів з теми, проведення необхідних для виконання робіт польових і лабораторно-аналітичних досліджень, виконання й оформлення робіт та їх ілюстративного забезпечення, формування переліку використаних джерел та їх бібліографічного опису, підготовки до захисту і захисту робіт. Для студентів, викладачів, аспірантів кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру. Видання може бути корисним для студентів і викладачів інших кафедр факультету
Other Identifiers: УДК 910.1.(076.5)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bilanchin2019.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.