Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22407
Title: Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Буяновський, Андрій Олександрович
Тортик, Микола Йосипович
Тригуб, Валентина Іванівна
Bilanchyn, Yaroslav M.
Buianovskyi, Andrii O.
Tortyk, Mykola Y.
Trigub, Valentina I.
Citation: Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт : навч.-метод. посіб. / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб; за ред. Я. М. Біланчина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 88 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вимоги до курсової і дипломних робіт
формування змісту
оформлення роботи
підготовка до захисту
Abstract: Запропоноване навчально-методичне видання містить вказівки і рекомендації з виконання курсової і дипломних робіт, їх оформлення та представлення до захисту. Висвітлено основні вимоги до курсової і дипломних робіт, їх тематика, алгоритм виконання, оформлення та захисту. Розглянуто питання формування структури і змісту робіт, вивчення й аналізу літератури та матеріалів з теми, проведення необхідних для виконання робіт польових і лабораторно-аналітичних досліджень, виконання й оформлення робіт та їх ілюстративного забезпечення, формування переліку використаних джерел та їх бібліографічного опису, підготовки до захисту і захисту робіт. Для студентів, викладачів, аспірантів кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру. Видання може бути корисним для студентів і викладачів інших кафедр факультету
Other Identifiers: УДК 910.1.(076.5)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bilanchin2019.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.