Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22402
Title: Історія преси в Україні (кінець XVIII - початок XXI ст.)
Authors: Левченко, Галина Сергіївна
Левченко, Галина Сергеевна
Levchenko, Halina S.
Citation: Левченко, Г. С. Історія преси в Україні (кінець XVIII - початок XXI ст.) : метод. рек. до спец. курсу для студентів спец. 032 "Історія та археологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Г. С. Левченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – 2019. – 40 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 032 історія та археологія
періодичні видання
Австрійської імперії
розвиток преси
Кирило-Мефодіївське братство
українські видання
українська журналістика
Abstract: У методичних рекомендаціях розкривається програма спецкурсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом. Методичні рекомендації розроблені для студентів історичного факультету, які допомагають розглянути проблеми та питання історії преси в Україні від кінця XVIII ст. до початку ХХІ ст. Увагу приділено особливостям виникнення періодичних видань, значенню використання матеріалів періодики для історичних досліджень та їх специфіці. Розраховано для студентів кафедри історії України 3 курсу бакалаврату спеціальності 032 «Історія та археологія» денної форми навчання факультету історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова, а також слухачів інших історичних і гуманітарних напрямів.
Other Identifiers: УДК 94(477):070"17/20(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
levchenko2019.pdf535.18 kBAdobe PDFView/Open
Grishin.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.