Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22393
Title: Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин
Authors: Калінчак, Валерій Володимирович
Орловська, Світлана Георгіївна
Черненко, Олександр Сергійович
Орловская, Светлана Георгиевна
Калинчак, Валерий Владимирович
Черненко, Александр Сергеевич
Kalinchak, Valerii V.
Orlovskaya, Svetlana G.
Chernenko, Oleksandr S.
Citation: Калінчак, В. В. Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т, Каф. теплофізики. – Одеса, 2012. – 52 с.
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: теплопровідність речовин
стаціонарна теплопровідність
коефіцієнт теплопровідності речовин
вимірювання коефіцієнта
метод циліндрів
метод Барата-Вінера
метод Кольрауша
метод тонкого дротика
конвекція і теплове випромінювання
закон Фур’є
Abstract: Останнім часом постійно йдуть пошуки нових матеріалів з певними теплофізичними властивостями для різних технічних цілей. Знання теплофізичних властивостей речовин грає немалу роль при їх використанні. На даний момент актуальним є створення експериментальних методів визначення коефіцієнтів теплопровідності речовин, основаних на використанні розв’язків задач стаціонарної теплопровідності. Експеримент є джерелом додаткової інформації про поводження речовин, що дозволяє поглибити існуючі фізичні уявлення про механізми переносу теплоти. Всім цим повинні володіти в достатній мірі студенти теплофізичних спеціальностей. Посібник побудований таким чином, щоб допомогти їм в отриманні необхідних знань з механізмів теплопровідності в речовинах з різними фізичними властивостями та тіл правильної форми. В першому розділі приводиться огляд найважливіших емпіричних та теоретичних формул для визначення коефіцієнту теплопровідності тіл різного агрегатного стану та пояснюється, яким саме чином проводиться тепло за рахунок теплопровідності. Тут же вводяться основні поняття та закони теплопровідності, а саме: температурне поле, градієнт температури, густина потоку тепла, закон Фур’є. В другому розділі розглянуто теплопровідність через тіла різної геометричної форми при відсутності і наявності джерел тепла. Також акцентується увага на випадку, коли коефіцієнт теплопровідності залежить від температури. В третьому розділі наведені експериментальні методи дослідження коефіцієнту теплопровідності. Посібник призначається для студентів старших курсів теплофізичних спеціальностей вищих навчальних закладів, в тому числі фізичного факультету, що навчаються за спеціалізаціями «теплофізика дисперсних систем та фізика плазми» і «загальна і хімічна фізика».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22393
Other Identifiers: УДК 536.075
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teproprov.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.