Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22389
Title: Методичні вказівки "Оптичні методи вимірювання температур" до спецкурсів "Теплопередача", "Газодинаміка горіння" та спецпрактикуму "Високотемпературні процеси в дисперсних системах"
Authors: Калінчак, Валерій Володимирович
Орловська, Світлана Георгіївна
Карімова, Фаріда Фаритівна
Калинчак, Валерий Владимирович
Kalinchak, Valerii V.
Орловская, Светлана Георгиевна
Orlovskaya, Svetlana G.
Citation: Калінчак, В. В. Методичні вказівки "Оптичні методи вимірювання температур" до спецкурсів "Теплопередача", "Газодинаміка горіння" та спецпрактикуму "Високотемпературні процеси в дисперсних системах" / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, Ф. Ф. Карімова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т, Каф. теплофізики. – Одеса, 2012. – 25 с.
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: радіаційна температура
вимірювання
яскравісна температура
нагріте тіло
розподіл температури
поверхня вольфрамової стрічки
метод обернення спектральної лінії
Abstract: Як відомо, у базових галузях промисловості України (металургії, металообробці та машинобудуванні) широко використовуються енергоємні високотемпературні процеси: плавка металів, кисневе різання, лазерна і плазмова обробка поверхні металевих деталей та інші. Вказані технологічні процеси потребують ретельного дотримання рекомендованих температурних режимів. Тому існує постійний попит на пристрої та методики для безконтактного вимірювання високих температур. Окрім того, застосування сучасних приймачів інфрачервоного випромінювання дозволяє вимірювати досить низькі температури (нижчі за 0°С), завдяки чому сфера застосування пірометрів значно розширилась. Інфрачервоні пірометри та тепловізори використовують для діагностування технічного стану енергетичного обладнання і електричних мереж, для пошуку недоліків теплоізоляції будинків з метою енергозбереження, а також в інших галузях. Таким чином, на сьогодні температурні вимірювання складають приблизно п’ятдесят відсотків від загальної кількості вимірювань фізичних величин у промисловості. Відзначимо головні переваги безконтактних методів вимірювання температури: 1. Дуже широкий діапазон вимірюваних температур – від 250 К до 10 000 К і навіть вище. 2. Можливість визначення температури віддалених об'єктів (у тому числі зірок), або швидко рухомих тіл, таких як фрикційні іскри або палаючі частинки палива. 3. Висока точність вимірювань завдяки сильній залежності інтенсивності випромінювання від температури тіла. Зазначимо, що суттєвим недоліком оптичних методів вимірювання температури є відсутність даних стосовно випромінювальної здатності реальних матеріалів в умовах експерименту. Також необхідно підкреслити, що методи пірометрії є придатними тільки за умови теплового характеру випромінювання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22389
Other Identifiers: УДК 536.3, 536.52
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
temperatura.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.