Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22382
Title: Механіка і молекулярна фізика
Authors: Калінчак, Валерій Володимирович
Орловська, Світлана Георгіївна
Черненко, Олександр Сергійович
Калинчак, Валерий Владимирович
Орловская, Светлана Георгиевна
Черненко, Александр Сергеевич
Kalinchak, Valerii V.
Orlovskaya, Svetlana G.
Chernenko, Oleksandr S.
Citation: Калінчак, В. В. Механіка і молекулярна фізика : метод. вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студ. хім. фак. / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 56 с. : рис., табл.
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: похибки результатів вимірювань
похибки прямих вимірювань
похибки непрямих вимірювань
правила обчислення похибок
обчислення з наближеними числами
похибки засобів вимірювання
графічне представлення результатів вимірювань
Abstract: Результати будь-якого експериментального досліджень фізико-хімічних явищ (фізичного експерименту) необхідно уміти проаналізувати. Це значить, що в лабораторії необхідно навчитися не тільки вимірювати різні фізико-хімічні величини, але і перевіряти і знаходити зв'язок між ними, зіставляти результати експерименту з висновками теорії. Під вимірюванням розуміють порівняння вимірюваної величини з іншою величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Вимірювання підрозділяють на прямі і непрямі. При прямих вимірюваннях визначувану величину порівнюють з одиницею вимірювання безпосередньо або за допомогою вимірювального приладу, проградуйованого у відповідних одиницях. При непрямих вимірюваннях шукана величина обчислюється з результатів прямих вимірювань інших величин, які пов'язані з вимірюваною величиною певною функціональною залежністю....
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22382
Other Identifiers: УДК 531/534, 536.7
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mehanika.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.