Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22042
Title: Біотехнологічні властивості штаму Pseudomonas сepacia ONU-327 – деструктора фенольних і важкоокиснювальних сполук
Authors: Горшкова, Олена Георгіївна
Гудзенко, Тетяна Василівна
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Бєляєва, Тамара Олексіївна
Конуп, Ігор Петрович
Волювач, Ольга Вячеславовна
Voliuvach, Olha V.
Horshkova, Olena H.
Горшкова, Елена Георгиевна
Конуп, Игорь Петрович
Konup, Ihor P.
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Citation: Тернопільські біологічні читання —Ternopil Bioscience – 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Ред. кол.: М. М. Барна (відп. ред.) та ін. —Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. —416 с.
Issue Date: 2017
metadata.dc.contributor.advisor: Gudzenko, Tetiana V.
Keywords: охорона навколишнього природного середовища
високотоксичні хімічні речовин
глибоке очищення
штаму Pseudomonas сepacia ONU-327
Abstract: На сьогоднішній день актуальними залишаються проблеми, пов’язані із охороною навколишнього природного середовища від високотоксичних хімічних речовин різної природи. Глибоке очищення відпрацьованих технологічних розчинів і стічних вод лише фармацевтичної промисловості, медичних закладів, хімічного, гальванічного виробництва дозволить значно поліпшити екологічний стан, перешкоджаючи потраплянню токсичних фенольних та інших важкоокиснювальних циклічних сполук і іонів важких металів у природні водойми у концентраціях, що перевищують їх гранично-допустиму концентрацію (ГДК).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22042
Other Identifiers: УДК 579.695
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240-243.pdf237.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.