Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21947
Title: Нотаріат в Україні
Authors: Ільєва, Наталя Василiвна
Ilieva, Natalia V.
Ильева, Наталья Васильевна
Citation: Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дис- ципліни «Нотаріат в Україні» для студентів денного та заочного відділення економіко-правового факультету / укл. Ільєва Н.В. ; ОНУ імені І. І. Мечни- кова. – Одеса : Фенікс, 2019. — 44 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 081 право
контроль знань
план семінарських і практичних занять
методичні вказівки
Нотаріат в Україні
Abstract: Актуальність вивчення дисципліни «Нотаріат в Україні» обумовлена тим, що важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохоронної функцій відіграє саме нотаріат України. Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням — є основним завданням нотаріату, авторитет і значення якого невпинно підвищується в нинішніх умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин. Для вчинення нотаріальних дій тепер потрібен не просто їх реєстратор, як це здебільшого було раніше, а творчий, добре обізнаний з діючим законодавством юрист, який правильно орієнтується у досить складному правовому колі суспільних відносин.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21947
Other Identifiers: УДК 347.961(477)(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нотариат - Ильева - 2019.pdf640.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.