Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21945
Title: Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» (спеціальність 081 «Право», перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень)
Authors: Ільєва, Наталя Василiвна
Ильева, Наталья Васильевна
Ilieva, Natalia V.
Citation: Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» (спеціальність 081 «Право», перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень) / уклад. Н. В. Ільєва. – Одеса : Фенікс, 2018. – 44 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: контроль знань
081 право
Нотаріат в Україні
плани семінарських і практичних занять
методичні вказівки
Abstract: Актуальність вивчення дисципліни «Нотаріат в Україні» обумовлена тим, що важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохоронної функцій відіграє саме нотаріат України. Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням − є основним завданням нотаріату, авторитет і значення якого невпинно підвищується в нинішніх умовах карди-нального реформування соціально-економічних відносин. Для вчи-нення нотаріальних дій тепер потрібен не просто їх реєстратор, як це здебільшого було раніше, а творчий, добре обізнаний з діючим законодавством юрист, який правильно орієнтується у досить складному правовому колі суспільних відносин. Слід зазначити, що останнім часом науковці приділяють нотаріату дедалі більше уваги. Розвивається наука про нотаріат, більшого визнання та поглиблення набуває теорія нотаріального процесу. Крім того, вкрай необхідним є вивчення в юридичних закладах освіти навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» та підготовка фахівців у галузі нотаріальної практики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21945
Other Identifiers: УДК 347.961 (477)(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нотариат - Ильева - 2018.pdf511.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.