Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21818
Title: Теорія й методи соціокультурної антропології : метод. рек. для студентів першого рівня вищ. освіти (бакалавр.) спец. 032 «Історія та археологія» освіт. програми «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини»
Authors: Прігарін, Олександр Анатолійович
Citation: Прігарін, Олександр Анатолійович. Теорія й методи соціокультурної антропології: метод. рек. для студентів першого рівня вищ. освіти (бакалавр.) спец. 032 «Історія та археологія» освіт. програми «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини» / О. А. Прігарін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 26 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: “Теорія й методи соціокультурної антропології”
історики
Соціокультурна антропологія як науково-дослідницький напрям
Методологічний потенціал соціокультурної антропології
Abstract: Незважаючи на популярність механістичної точки зору щодо антропології як англосаксонської традиції етнології/етнографії, яку активно імпортують решта національних шкіл та осередків, впевненні в іншому. Це поняття починає виконувати значення родового узагальнення усіх гуманітарних наук про «людей у культурах; культури у людях». Віддзеркалюючи той «антропологічний перехід», який протягом ХХ ст. здійснили майже усі суспільні науки, соціокультурна антропологія інтегрує предметно, інструментальнє та емпірично істотно нову епістемологію знань. Подолання корпоративних та дисциплінарних меж підпорядковані намаганню розкрити феномен людини в різних галузях життєдіяльності в історичній динаміці. Єдність та особливості людини в контекстах різноманітних практик виступають мєйнстрімом упорядкування академічних знань щодо проявів культурних уявлень, інституцій та діяльності.
Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки
URI: http://opac.lib.onu/pdf/prigarin_antropologija.pdf
Other Identifiers: УДК 30:303; 39
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.