Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21782
Title: Своєрідність розвитку української філософської поезії XX століття: контекстуальна спорідненість материкової і діаспорної літератури. Ліна Костенко й Олена Теліга
Authors: Саєнко, Валентина Павлівна
Саенко, Валентина Павловна
Saienko, Valentyna P.
Citation: Актуальні проблеми літературознавства. – Дніпропетровськ, 2002.
Issue Date: 2002
Keywords: философская поэзия
художественная ментальность
медитативная лирика
концепция
принцип
philosophic poetry
artistic mentality
meditative lyric
concept
principle
поезія шістдесятників
Ліна Костенко
Ірина Жиленко
Іван Драч
Василь Голобородько
Микола Вінграновський
Григорій Тютюнник
Валерій Шевчук
Євген Гуцало
Series/Report no.: ;Т. 12.
Abstract: Художня ментальність української літератури XX століття, переломлюючись у діаспорному і материковому варіанті, складалася за принципом контроверсії. Дві іпостасі однієї культури, дуалізм естетичної системи зростали на ґрунті контексту і різних творчих методів, трансформованих з гетерогенного за природою і сутнісними ознаками модернізму. Якщо можливості модернізму, поліморфного за генезою і якісною властивістю функціонування з наданням простору різним творчим обдаруванням, зумовили європеїзм української діаспорної літератури третьої хвилі еміграції, що інтенсивно складалася до і після Другої світової війни не тільки в так званій празькій школі, але й міжконтинентальній, то соцреа- лістичний канон усе більше спонукав до радянського “грунтівництва” (Юрій Шерех). Розходження викликалися і національною залежністю України відрізних імперій, і псевдоавтономними правами в умовах УРСР, Що породжувало комплекс вторинності у письменників радянського шти- бу і бажання подолати зачароване коло заблокованості у представників незаангажованого мистецтва. Цілком зрозуміло, що це лише вузька схема, адже життя культури як гуманітарної аури нації практично невичерпне Джерело натхнення сходження і відродження, регенерації творчих сил.
Типологические родство и отдаленность материковой и диаспор- ной украинской философской поэзии, специфика их развития, художественного своеобразия, представляющего вариативное и инвариантное в женском типе поэзии, исследуются в сопоставлении философской поэзии Лины Костенко и Олены Телиги.
Typology relations and differences of Ukrainian continental and diaspora philosophic poetry, their development peculiarities, artistic uniqueness of variabilities and invariants in female poetry are examined by comparison of Lina Kostenko's poetry and that of Olena Teliha.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21782
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-16.pdf552.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.