Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2173
Title: Студентство як предмет дослідження й виховання сучасного викладача вищої школи
Authors: Цокур, Ольга Степанівна
Цокур, Ольга Степановна
Tsokur, Olha S.
Citation: "Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання", міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова Тези доповідей та повідомлень / "Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання", міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова ; гол. ред.: М. І. Рябенко . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010 . – 63 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Keywords: предмет
виховання
Series/Report no.: ;С. 58-61
Abstract: Українське студентство займає в наступний час особливе положення в соціальній структурі нашого суспільства. Разом з тим, зміни державно-політичного й соціально-економічного устрою в Україні утворили принципово відмінну від попередніх часів ситуацію у сфері вищої освіти, що зумовлено розпадом основних цілеутворюючих елементів виховної політики та цінностей, наслідком чого є різке падіння моральності, зріст недісциплінованості й агресії, статева розпуста, алкоголізм, наркоманія, злочинність. Цілеспрямоване виховання студентства значно ускладнює у нашій країні непослідовність державної політики щодо його гуманістичного розвитку, а також відсутність у вищих навчальних закладах дієвої концепції виховної роботи зі студентами нової формації. Через це педагогіка як мистецтво гуманістичного виховання й всебічного соціокультурного розвитку студентської молоді на всіх рівнях організації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу здебільшого підмінена дидактикою, що розриває природну єдність системи навчання і виховання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2173
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strelcov_pravko_58-61+.pdf64.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.