Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21707
Title: Практикум по спецкурсу «Аналiтична теорiя чисел»
Authors: Варбанець, Павло Дмитрович
Савастру, Ольга Володимирівна
Varbanets, Pavlo D.
Варбанец, Павел Дмитриевич
Савастру, Ольга Владимировна
Savastru, Olga V.
Citation: Варбанец П. Д. Практикум по спецкурсу “Аналітична теорія чисел” : метод. посіб. для студ. 5 курсу ф-ту математики та механіки / П. Д. Варбанец, О. В. Савастру. – Одесса, 2011. – 29 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: елементарна теорiя чисел
арифметичнi функцiї
добуток Дирихле
метод гiперболи
середнє значення арифметичної функцiї
ряди Дирихле
тригонометричнi суми
Abstract: Дзета-функцiя Римана та ряди Дирихле є головною «причиною» використання потужного апарату теорiї функцiй комплексної змiнної до розв’язання задач теорiї чисел: асимптотичний закон розподiлу простих чисел; проблеми Варинга та Гольдбаха; проблеми кола та дiльникiв та iншi. Так з’явилась аналiтична теорiя чисел — найбiльш багата iдеями та методами область сучасної теорiї чисел. Видатнi математики ХХ столiття Г. Хардi, Дж. Литтлвуд, I.М. Виноградов, Г. Давенпорт, Л. Морделл присвятили свiй талант аналiтичнiй теорiї чисел.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21707
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praktikum.pdf400.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.