Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2168
Title: Питання організації виховної роботи у вищих навчальних закладах
Authors: Прокоф'єва, Л. Б.
Citation: Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання, міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова. Тези доповідей та повідомлень / гол. ред.: М. І. Рябенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – 63 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Keywords: виховна робота
сучасні вимоги
Series/Report no.: ;С. 42-44
Abstract: Сучасні вимоги, які висуває Болонська декларація перед вищою школою, передбачають здійснення ґрунтовної виховної роботи серед молоді. Саме виховна та позааудиторна робота у вищому навчальному закладі виступає одним з найголовніших критеріїв якісно ї підготовки висококваліфікованого спеціаліста.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2168
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strelcov_pravko_42-44+.pdf48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.