Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2167
Title: Завдання розвитку студентьского самоврядування в Україні
Authors: Павлова, В. В.
Citation: Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання, міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова. Тези доповідей та повідомлень / гол. ред.: М. І. Рябенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – 63 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Keywords: завдання
самоврядування
Series/Report no.: ;С. 39-41
Abstract: Сучасне суспільство вимагає від випускника вузу не тільки певного рівня і об’єму знань, але і самостійності мислення, здатності до творчої діяльності, можливості ухвалення рішення і покладання на себе відповідальності за доручену справу. На перший план висувається завдання вдосконалення управління системою освіти, в якій вища школа є частиною безперервної освіти, що несе основне навантаження щодо формування майбутньої еліти нації, її духовного багатства.Демократизація суспільного життя неухильно спричиняє за собою перехід на демократичні рейки соціальних інститутів і припуска є розмежування компетенцій на різних рівнях між органами управління освітою і навчальним закладом.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2167
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strelcov_pravko_39-41+.pdf68.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.