Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21647
Title: Біотехнологічні властивості штаму Pseudomonas cepacia ONU-327 – деструктора фенольних і важко окиснювальних сполук
Other Titles: Биотехнологические свойства штамма Pseudomonas сepacia ONU-327 – деструктора фенольных и трудноокисляемых соединений
Biotechnological properties strain Pseudomonas sepacia ONU-327 - phenolic and destructor hard oxidizing compounds
Authors: Горшкова, Олена Георгіївна
Гудзенко, Тетяна Василівна
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Горшкова, Елена Георгиевна
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Волювач, Ольга Вячеславовна
Horshkova, Olena H.
Gudzenko, Tetiana V.
Voliuvach, Olha V.
Citation: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – 2017.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка
Keywords: Pseudomonas сеpacia ONU-327
сорбент іонів важких металів
деструктор фенольних сполук
Pseudomonas сеpacia ONU-327
сорбент ионов тяжелых металлов
деструктор фенольных соединений
Pseudomonas sepacia ONU-327
sorbent of heavy metals
phenolic compounds destructor
Series/Report no.: Біологія;№3 (70)
Abstract: Експериментально встановлено, що відібраний із забрудненого ґрунтового середовища біохімічно активний непатогенний штам мікроорганізму – ідентифікований як Pseudomonas сеpacia ONU-327, здатен переносити “залпові навантаження“ іонів важких металів. Виявлена висока сорбційно-акумулююча здатність штаму P. сеpacia ONU-327 у складі біофлокул щодо Cu (II), Zn (II), Pb (II), Сr (VI) та повна дефенолізація води за його присутності дозволяють рекомендувати цей штам мікроорганізму в біотехнологіях очистки води від різних полютантів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21647
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-64.pdf151.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.