Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2162
Title: Роль студентського самоврядування в управлінні якістю освіти
Authors: Аннєнкова, Ірина Петрівна
Citation: Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання, міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова. Тези доповідей та повідомлень / гол. ред.: М. І. Рябенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – 63 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Keywords: роль
якість освіти
Series/Report no.: ;С. 12-14
Abstract: Соціальні й економічні зміни, що відбулися у нашій країні за останн і десятиріччя, призвели до жорсткої конкуренції на ринку праці, яка пред’являє до молодих фахівців все більш високі вимоги. Формується конкурентне середовище, в якому здатний розвиватися і працювати з найбільшою ефективністю тільки фахівець високого рівня кваліфікації. В таких умовах вищі навчальні заклади стають перед необхідністю розробки таких важелів впливу на освітній процес, які б гарантували досягнення поставлених цілей. Головна мета може бути сформульована однозначно: підготовка конкурентоспроможного фахівця, який відповідає самим високим вимогам галузевих ринків праці.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2162
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strelcov_pravko_12-14+.pdf61.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.