Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21472
Title: Стан обліку та аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками
Other Titles: State of accounting and audit of payments of the enterprise with suppliers and contractors
Authors: Шатковська, Марина Сергіївна
Citation: Шатковська, М. С. Стан обліку та аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками = State of accounting and audit of payments of the enterprise with suppliers and contractors : Дипломна робота бакалавра / М. С. Шатковська; наук. кер. Г. В. Буслаєва; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. – Одеса, 2018. – 76 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030509 облік і аудит
аудит розрахунків
постачальники
удосконалення обліку
підрядники
первинний облік
Abstract: Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку — зменшує показники платоспроможності і ліквідності. При правильному управлінні кредиторською заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. Окрім цього наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. Фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання визначається його взаємовідносинами з іншими господарюючими суб’єктами та станом розрахунків між ними. Від величини кредиторської заборгованості підприємства, а саме за товари, роботи та послуги, яка виникає перед постачальниками та підрядниками залежить його фінансова стійкість, незалежність та платоспроможність.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21472
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030509_Shatkovska_Marina_Sergiivna1.docx38.69 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.