Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21380
Title: Облік і аудит наявності руху автотранспортних засобів на підприємстві
Other Titles: Accounting and audit of the presence and movement of vehicles at the enterprise
Authors: Горбатюк, Юлія Олександрівна
Citation: Горбатюк, Ю. О. Облік і аудит наявності руху автотранспортних засобів на підприємстві = Accounting and audit of the presence and movement of vehicles at the enterprise : дипломна робота бакалавра / Ю. О. Горбатюк; наук. кер. Л. О. Масіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. – Одеса, 2018. – 84 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030509 облік і аудит
руху автотранспортних засобів
облік та аудит
удосконалення обліку
.методика проведення аудиту
Abstract: На сучасному етапі розвитку в Україні економічних відносин однією із значних проблем є недостатня оснащеність підприємств основними засобами високого технічного рівня, особливо це стосується автотранспортних підприємств. Вивчаючи склад основних засобів цих підприємств, слід звернути увагу на те, що для даного типу підприємств найбільше значення має стан рухомого складу, як основного джерела доходу. Незважаючи на високу вартісну оцінку активної частини більшості автотранспортних підприємств, їхній технічний стан знаходиться на низькому рівні і практично не відповідає критеріям визнання активу. Таким чином, виникає необхідність оновлення рухомого складу, що значно поліпшує якісну характеристику транспортної послуги.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21380
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030509_Gorbatuk_Ylia_Oleksandrivna1.docx52.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.