Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21358
Title: Антагоністична активність проти фітопатогенних бактерій та здатність до утворення біоплівок бактерій Enterococcus italicus ОНУ547 та їх консорціумів з Lactobacillus plantarum
Other Titles: Antagonistic activity against plant pathogenic bacteria and ability to biofilm formation of Enterococcus italicus ONU547 bacteria and their consortia with Lactobacillus plantarum
Антагонистическая активность против фитопатогенных бактерий и способность к образованию биопленок бактерий Enterococcus italicus ОНУ547 и их консорциумов с Lactobacillus plantarum
Authors: Мерліч, Андрій Геннадійович
Жунько, Інна Давидівна
Ліманська, Наталія Вікторівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Merlich, Andrii H.
Zhunko, Inna D.
Limanska, Nataliya V.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Мерлич, Андрей Геннадиевич
Жунько, Инна Давидовна
Лиманская, Наталья Викторовна
Иваница, Владимир Алексеевич
Citation: Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Issue Date: 2017
Keywords: антагоністичні властивості
молочнокислі бактерії
біоплівки
antagonistic properties
lactic acid bacteria
biofilms
антагонистические свойства
молочнокислые бактерии
биопленки
Series/Report no.: Биология;Вип. 29.
Abstract: Вивчено антагоністичні властивості бактерій штаму E. italicus ОНУ547 та його консорціумів з Lactobacillus plantarum ОНУ12 та ОНУ311 проти фітопатогенів in vivo та їх здатність до утворення біоплівок на корінцях крес-салату та пшениці. Бактерії штаму E. italicus ОНУ547 проявили антагоністичну активність проти фітопатогенів Rhizobium radiobacter C58 та Erwinia carotovora ZM1 in vivo, спричиняючи 33,3 та 24,8% інгібування, відповідно, та утворювали біоплівку середнього рівня сформованості на корінцях рослин. Консорціуми бактерій ентерококу з L. plantarum у більшості випадків проявили вищу антагоністичну активність та здатність до утворення біоплівок. Консорціум бактерій всіх трьох використаних в роботі штамів молочнокислих бактерій проявив найвищу антагоністичну активність проти R. radiobacter, спричиняючи 77,7% інгібування. Крім цього консорціуму, фітопатоген E. carotovora найкраще інгібувала також суміш ентерококу з L. plantarum ОНУ311 (33,3% інгібування). Показано, що механізмом інгібувальної дії бактерій штаму E. italicus ОНУ547 проти фітопатогенів могли бути високі адгезивні властивості та/або конкуренція за поживні речовини, тоді як антагоністичну активність їх консорціумів з лактобацилами можна пояснити, крім того, дією органічних кислот.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21358
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-76.pdf262.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.