Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21189
Title: Інформаційний центр сучасності: нова реальність – нові погляди
Other Titles: Modern information center: new reality – new points of views
Authors: Подрезова, Марина Олексіївна
Podrezova, Maryna O.
Подрезова, Марина Алексеевна
Citation: Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка ; Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Секція унів. б-к УБА ; Електрон. б-ка України «ELibUKR» ; редкол.: Л. Г. Бакуменко [та ін.] ; наук. ред. О. О. Сербін ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: А. С. Ложешник, О. С. Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2018. – 258 с..
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Наукова бібліотека
інновації
науково-редакційна діяльність
електронная бібліотека
бібліографічна робота
репозитарій
інформаційно-аналітичний моніторинг
антиплагіат
Scientific library
innovations
scientific and editorial activity
electronic library
bibliographic work
repository
information and analytical monitoring
anti-plagiarism
Abstract: У статті представлено досвід створення інноваційної інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Докладно розглянуто як інноваційні підходи до вирішення традиційних завдань бібліотеки, так і шляхи реалізації зовсім нових функцій бібліотеки закладу вищої освіти. Зосереджено увагу на окремих проектах, що відображають діяльність структурних відділів та загалом бібліотеки як інформаційного центру.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21189
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154-171.pdf226.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.