Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2096
Title: Оцінка токсичності донних відкладень озера Катлабух в 2007 році методом біотестування
Authors: Зенченко, І. В.
Діденкул, О. В.
Мінжирян, Т. С.
Citation: Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки
Issue Date: 2011
Publisher: Південне мисливство
Keywords: токсичність
метод біотестування
Series/Report no.: ;С.65-66
Abstract: Низов'я Дунаю ,придунайські озера, в тому числі озеро Катлабух ,являються унікальними природними екосистемами ,які в теперішній час підлягають значному антропогенному навантаженню.Отруєне токсикантами водне середовище стає токсичним для гідробіонтів і викликає суттєві зміни процесів формування популяцій гідробіонтів та структур водних екосистем
Description: Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки:Оцінка токсичності донних відкладень озера Катлабух в 2007 році методом біотестування./Зенченко І. В.,Діденкул О. В., Мінжирян Т. С.,кол.авт. Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова.:укр. - Одеса, Південне мисливство, 2011
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2096
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-66+.pdf38.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.