Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20953
Title: Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків
Other Titles: Взаимосвязь использования социальных сетей с психологическим благополучием подростков
The interdependence of the use of social networks with the psychological well-being of adolescents
Authors: Коброслі, Алісар Халєдівна
Кобросли, Алисар Халедовна
Kobrosli, Alisar H.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: психологічне благополуччя
соціальні мережі
патологічна залученість
підлітковий період
віртуальна комунікація
психологическое благополучие
социальные сети
патологическая вовлеченность
подростковый период
виртуальная коммуникация
psychological well-being
social networks
pathological involvement
adolescence
virtual communication
Series/Report no.: Психологія;Т. 23, вип. 2 (48)
Abstract: Стаття присвячена методологічним та концептуальним засадам майбутнього дослідження ступеня впливу соціальних мереж на психологічне здоров’я сучасних підлітків у зв’язку з їх особистісними властивостями віртуальної комунікації. Актуальність дослідження обумовлена розвитком сучасних технологій, зокрема гаджетів, завдяки яким людина постійно знаходиться онлайн, внаслідок чого зростає доля віртуальної комунікації в загальному обсязі соціальних взаємодій індивіда. Збільшення часу спілкування в соціальних мережах призводить до зниження відчуття самотності у підлітків, але водночас віддаляє їх від реального кола спілкування. Взаємозв’язок комунікації підлітків у віртуальному просторі та психологічного благополуччя обумовлений тим, що останнє є інтегральним осо- бистісним конструктом, що проявляється у відчутті щастя, задоволеності життям та собою.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20953
Other Identifiers: УДК 159.9:61
ORCID 0000–0001–9996–0674
https://doi.org/10.18524/2304-1609.2018.1(47).145643
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58-65.pdf135.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.