Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20865
Title: Зміни інтенсивності водної ерозії ґрунтів у зв’язку зі змінами клімату
Authors: Світличний, Олександр Олексійович
Светличный, Александр Алексеевич
Svitlychnyi, Oleksandr O.
Citation: Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 340 с. = Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 2. Melioration, Land reclamation, Soil conservation, Agrochemistry, Humus state, Soil biology, Organic farming. Kharkiv: PE «Style-Izdat», 2018. 340 p.
Issue Date: 2018
Keywords: зміни клімату
водна ерозія ґрунтів
Series/Report no.: ;Кн. 2
Abstract: Сучасні зміни клімату в останні десятиліття і наявні прогнози клімату до кінця ХХІ століття свідчать про значну зміну як термічного режиму, так і режиму режиму атмосферних опадів в межах території України. У наявності значне підвищення середньої, мінімальної і максимальної температури повітря і збільшення тривалості безморозного періоду. Зміна режиму атмосферних опадів не настільки однозначно і диференційовано по території і сезонах року, проте в цілому також має місце деяке збільшення річної суми атмосферних опадів і збільшення в ній зливової складової.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20865
Other Identifiers: УДК 631.459.2:551.583
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-126.pdf662.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.