Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20859
Title: Сучасні тенденції постіригаційної еволюції чорноземів масивів зрошення одещини
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Тортик, Микола Йосипович
Цуркан, Оксана Іванівна
Буяновський, Андрій Олександрович
Тригуб, Валентина Іванівна
Яременко, М. С.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Tortyk, Mykola Y.
Tsurkan, Oksana I.
Buianovskyi, Andrii O.
Trigub, Valentina I.
Yaremenko, M. S.
Issue Date: 2018
Publisher: Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 340 с. = Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 2. Melioration, Land reclamation, Soil conservation, Agrochemistry, Humus state, Soil biology, Organic farming. Kharkiv: PE «Style-Izdat», 2018. 340 p.
Keywords: чернозем
одещина
Series/Report no.: Кн. 2
Abstract: За період 1965-1990-х років площа зрошення на Одещині, переважно чорноземів південних і чорноземів звичайних, збільшилась з 31,5 до 244 тис. га і сягнула 9 % загальної площі сільськогосподарських угідь області. Поливи в ці роки (переважно дощуванням) проводились прісними (0,4-0,6 г/дм3) водами рік Дунаю і Дністра та водами часто незадовільної якості з мінералізацією 1,0-2,0 до 3,0-3,5 г/дм3 із придунайських лиманів-водосховищ. Встановлено, що в чорноземах при зрошенні зростає вміст увібраного натрію, а часто й магнію у складі ҐВК, руйнується структура й зростає ущільненість-злитизованість верхніх горизонтів, знижується лінія скипання від НСl та ін. Ступінь деградаційних змін чорноземів залежить від якості води, тривалості й інтенсивності зрошення та рівня агромеліоративної культури зрошуваного землеробства
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20859
Other Identifiers: УДК 631.445.4(477.74):631.67
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-15.pdf551.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.