Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20857
Title: Система еталонних ґрунтів для степової зони
Authors: Красєха, Єрофій Никифорович
Krasiekha, Yerofei N.
Красеха, Ерофей Никифорович
Citation: Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 305 с. = Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 1. Soil science. Kharkiv: PE «Style-Izdat», 2018. 305 p.
Issue Date: 2018
Keywords: ґрунт
степова зона
Series/Report no.: Кн. 1
Abstract: В Україні та за її межами давно обговорюється питання про створення Червоної книги ґрунтів. Особливо гостро ця проблема стоїть для степової зони в зв’язку з суцільним сільськогосподарським освоєнням території і майже повною відсутністю природних аналогів зональних ґрунтів. Разом з тим, мало використовуються природно-заповідний фонд (ПЗФ) України, об’єкти водно-болотних угідь Рамсарської конвенції та Смарагдової мережі України, яка являє собою систему взаємопов’язаних когерентних територій, що підлягають управлінню, моніторингу та обліку. Мета створеної у рамках Бернської конвенції Смарагдової мережі полягає в тому, щоб забезпечити довгострокове виживання видів і природних оселищ (місць проживання, біотопів) в особливих природних ядрах, до яких можуть відноситись і різні категорії ПЗФ. До системи біотопів як один із компонентів відносяться і ґрунти, але їхній характеристиці приділяється дуже мало уваги. В описах об’єктів ПЗФ може згадуватись лише назва типу зональних ґрунтів без їхньої детальної характеристики
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20857
Other Identifiers: УДК 631.4
УДК 631.4 : 504.73 (477.74) (26.05)
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-30.pdf521.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.