Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20821
Title: Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Міжнародний фінансовий ринок" : для студентів денної форми навч. зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Authors: Савастєєва, Оксана Миколаївна
Савастеева, Оксана Николаевна
Savastieieva, Oksana M.
Citation: Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Міжнародний фінансовий ринок" : для студентів денної форми навч. зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. М. Савастєєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Бондаренко М.О., 2018. – 34 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: міжнародний фінансовий ринок
система контролю знань
валютна, кредитна та інвестиційна сфера
сегменти світового фінансового ринку
Abstract: Формування висококваліфікованого спеціаліста потребує самостійності у проведенні аналізу, досліджень, розв’язанні виробничих ситуацій та вміння обґрунтовувати вибір у реальних виробничо-організаційних умовах господарювання підприємств на міжнародному фінансовому ринку. Закріплення теоретичних основ з навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» здійснюється через одну із ефективних форм підготовки – це самостійна робота студентів протягом викладання лекційного матеріалу та розв’язання практичних завдань. Ці три складові будуть сприяти: закріпленню теоретичних та практичних аспектів діяльності суб’єкту господарювання у фінансовому середовищі; опануванню комплексу навичок пізнання, аналізу, оцінюванню, вибору з обґрунтуванням відповідних варіантів; формуванню науково-дослідного та аналітичного світогляду та вмінню ефективного використання у практичній діяльності. Мета самостійної роботи – формування самостійності у процесі вирішення поставлених проблем (чи питань), сприяння розвитку творчості та індивідуального підходу для вибору найбільш обґрунтованого варіанту. Успішне виконання самостійної роботи потребує певного контролю і тому пропонується перелік питань для самоконтролю та вирішення задач з даного курсу. Самостійна робота з навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» вміщує: 1) виконання відповідних завдань (розв’язання задач та ситуацій) з поясненням вирішення і письмовим оформленням та обґрунтуванням висновків прийнятого рішення на основі варіативного вибору; 2) обґрунтування рекомендацій та пропозицій щодо управління діяльністю корпорацій на фінансовому ринку. Метою є формування знань щодо механізму функціонування міжнародного фінансового ринку, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- і макроекономічному рівнях. Завданням є з’ясування сутності, функцій і ролі міжнародного фінансового ринку, його складових елементів; набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та основних його сегментів; набуття практичних навичок щодо використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки.
Other Identifiers: УДК 336.145.1(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mfr.pdf575.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.