Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20770
Title: Чорноземи масивів зрошення Одещини
Authors: Красєха, Єрофій Никифорович
Біланчин, Ярослав Михайлович
Биланчин, Ярослав Михайлович
Krasiekha, Yerofei N.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Citation: Чорноземи масивів зрошення Одещини / Я. М. Біланчин [та ін.]; за наук. ред.: Є. Н. Красєха, Я. М. Біланчин; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 193 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Загальна характеристика природних умов і ґрунтів одеської області, їх агроіригаційна оцінка та освоєність
Історія та сучасний стан зрошення в області
Методи, об’єкти та методика досліджень
Джерела та іригаційна оцінка зрошувальних вод
Основні результати дослідження показників стану чорноземів масивів зрошення та тенденцій їх сучасної зміни
Оцінка агромеліоративного стану чорноземів масивів зрошення
Чорноземи в умовах краплинного зрошення
Раціональне використання чорноземів масивів зрошення області та підвищення їх родючості
Abstract: Висвітлено матеріали багаторічного дослідження ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах масивів зрошення Одещини як в умовах зрошення дощуванням, затопленням під культуру рису та краплинного способу поливу, так і припинення зрошення в останні 20 років та постіригаційної еволюції ландшафтів і ґрунтів. Наведено оцінку сучасного агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів зрошення та тенденції їх сучасної еволюції. Обґрунтовано систему заходів з управління ґрунтово-меліоративною ситуацією, охорони, раціонального використання та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення. Для фахівців сільського і водного господарства, науковців і студентів.
Other Identifiers: УДК 631.445.4(477.74):631.67
ББК 40.626(4Ук-4Од)
ISBN 978-617-689-161-1
Appears in Collections:Монографії ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chornozem_mas.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.