Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2059
Title: Християнські міфоніми у чарівних казках
Authors: Порпуліт, Олена Олександрівна
Citation: Записки з загальної лінгвістики
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: міфоніми
казки
Series/Report no.: ;№3,С. 120-127
Abstract: Загальновідомим є той факт, що християнство на слов'янському ґрунті зазнало під впливом язичництва значних змін.Дії християнської церкви щодо поганських звичаїв заторкнули й язичницьку систему азивання, особливо міфоніми, які становили одне ціле з давніми віруваннями. Саме внаслідок к онтамінації д авньослов'янського іменника з церковнохристиянським відбувалось утворення ономастичного простору чарівної казки,який являє собою шарувату, одночасно синхронічну та діахронічну структуру.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2059
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заг лингв 3 2001.120-127+.pdf145.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.