Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2056
Title: Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепціях сучасного мовознавства
Authors: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Citation: Записки з загальної лінгвістики
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: психолінгвістична теорія
сучасного мовознавства
Series/Report no.: ;№ 3.
Abstract: Питання етнічної ментальності і архетипності,які є найсуттєвішими в історикофілософському осмисленні етногенезу, для лінгвіста і нтеріоризуються у феномені лінгвоментальності, теоретична розробка якої в українському м овознавстві пов'язується перш за все із славетним іменем О.О.Потебні. Наукову спадщину великого ученого можна кваліфікувати як підґрунтя антропоцентристських тенденцій у сучасних лінгвістичних дослідженнях, які стосуються аналізу мовної картини світу як ментальновербальної об'єктивації універсуму в індивідуальнопсихічних, національноспецифічних та універсальнологічних мисленнєвих процесах. Дослідження, що стосуються цієї проблематики, зосереджувались здебільшого на мовнопсихологічній поведінці окремої особистості та психолінгвістичній специфіці дитячого мовлення, і тільки в останні роки питання національної ментальності та її вербальної конденсації, порушені великим ученим, дістали наукового розголосу (Г.О.Ващенко, Ю. О. Карпенко, В. М. Русанівський, Г.Г. Почепцов).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2056
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74-80.pdf128.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.