Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20469
Title: Компонентний склад інтегрованого ризик-менеджменту на рівні підприємства (на прикладі морських торгівельних портів України)
Authors: Нєнно, Ірина Михайлівна
Nyenno, Iryna M.
Ненно, Ирина Михайловна
Citation: Вісник Донбаської державної машинобудівної академії
Issue Date: 2016
Keywords: компонентний склад
інтегрований ризик-менеджмент
підприємство
Україна
Series/Report no.: ;Вип. 1(37).
Abstract: Сьогодні в науковому товаристві спостерігається достатньо велика кількість різнопланових підходів до визначення поняття «управління ризиками», проте єдиний методологічний підхід до трактування даного поняття відсутній. Серед відомих українських дослідників ризик- менеджменту Бланк І. А., який вважає, що об’єктом управління є саме фінансова ризики. Досі точаться дискусії щодо відмінності або подібності категорій стратегічний та інтегрований ризик-менеджмент. При цьому одні вчені-економісти та спеціалізовані організації ототожнюють ці терміни. Другі, зокрема Шрікант С., Сливоцький А. вважають, що стратегічний ризик-менеджмент потребує окремої дослідницької методології та практики впровадження. Низка авторів досліджують процеси обґрунтування господарських рішень в умовах ризику, критерії ефективності таких рішень, доцільні методи управління ризиком. Вони пропонують включати оцінювання ризиків до функції прогнозування в системі стратегічного планування підприємства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20469
Other Identifiers: УДК 658.152:656.61.001.13
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147-151.pdf809.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.