Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20359
Title: Інновація як основа бізнес-моделі
Authors: Нєнно, Ірина Михайлівна
Nyenno, Iryna M.
Ненно, Ирина Михайловна
Citation: Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса,28–30 листоп. 2018 р.) : збірник.. – Одеса, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інновація
основа
бізнес-моделі
Abstract: Багатовимірна інновація є сукупністю інновації ринку, продуктової інновації та виниклої в результаті розповсюдження впливу цих нововведень інновації бізнес-моделі. Генерація багатовимірної інновації відбувається через технологічне брокерство і технологічний аудит. Як основа бізнес-моделі багатовимірна інновація дозволяє підвищувати додану вартість, що є джерелом заробітної плати, прибутку й інвестиційного потенціалу підприємства [2, c. 160]. Запропонований підхід може бути обґрунтуванням для формування та зміни конфігурації бізнес-моделей морських торговельних портів на макрорівні. Вимір доданої вартості здійснюється через спільну цінність, у тому числі через експортно-імпортний транзитний потенціал. Бізнес-модель морського порту представлено є механізмом генерації спільної цінності для всіх стейкхолдерів, яку може бути розглянуто через оптимізацію логічно завершеної сукупності економічних відносин в рамках моделювання розробки та реалізації бізнес-моделі. Методологічний підхід до втілення інновації як основи бізнес-моделі полягає в ієрархізації теоретико-методологічних концептів, методичних, інструментальних й організаційних підходів до формування державної морської політики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20359
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196-197.pdf174.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.