Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20341
Title: On the irregular variations in the light curves of RY Vul
Authors: Udovichenko, S. N.
Keir, L. E.
Удовиченко, С. Н.
Кеір, Л. Є.
Citation: Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: stars
oscillations - stars
variables
individual
RY Vul
зорі
осциляції - зорі
змінні
індивідуально
Series/Report no.: ;Vol. 31.
Abstract: In the Astronomical observatory of the Odesa National University traditionally study variable stars of different types: pulsating, double, irregular et al. By photometric observations it is possible to set the type of variable star, period of the brightness changes, spectral class, to estimate the temperature of surface. For observations variable stars there was the chosen area of star sky from by two stars Y Vul and RY Vul in the distance not more than 15 angular minutes (angular size of one frame). For these stars was got more than 5900 images during 56 nights during observant seasons 2011-2017. For all observations were got the curves of light variations. Results are for variable star Y Vul (type RR Lyr) published separately, and in this publication we bring results over of observation for star RY Vul. The star RY Vul according General Catalogue of Variable Star (GCVS) is RR Lyr variable, but period and initial epoch are unknown. To determine these parameters the photometric observations during several seasons in 2011-2017 of the variable star RY Vul on the Astronomical station near Odessa have been carried out. The 48-em telescope reflector AZT-3 equipped with CCD photometer was used. The light curves in V and R band were obtained and analyzed. It turned out that the light curves of the star is fully irregular. Therefore, the variable star RY Vul should be attribute to type "irregular variables".
В Астрономічній обсерваторії Одеського Національного університету традиційно вивчають змінні зорі різних типів: пульсуючі, подвійні, нерегулярні та інші. Шляхом фотометричних спостережень можна встановити тип змінної зорі, період зміни блиску, спектральний клас, оцінити температуру поверхні. Для спостережень змінних зір була вибрана ділянка зоряного неба з двома зорями Y Vul та RY Vul на відстані не більше 15 кутових хвилин (кутовий розмір одного кадру). Для цих зір було отримано більше ніж 5900 експозицій протягом 56 ночей впродовж спостережних сезонів 2011-2017 років. Для всіх спостережень були отримані криві блиску. Результати для змінної зорі Y Vul (тип RR Lyr) опубліковані окремо, а в цій публікації ми приводимо результати спостережень блиску для зорі RY Vul. Зоря RY Vul згідно Загального Каталогу Змінних Зір (ЗКЗЗ) є змінною типу RR Lyr, але її період та початкова епоха невідомі. Щоб визначити ці параметри були проведені фотометричні спостереження змінної зорі RY Vul на астрономічній станції біля Одеси протягом декількох сезонів. Всі спостереження були проведені за допомогою 48-ем телескопа-рефлектора АЗТ-З, оснащеного ПЗЗ фотометром з охолодженим елементом Пельт’є та стабілізацією температури. Криві блиску були отримані та проаналізовані в смугах V і R. Обробка зоряних зображень була виконана за допомогою програми MUNIPACK (Motl, 2009-17). В цій програмі для калібрування зоряних ПЗЗ кадрів використовуються зображення темнового кадру та плоского поля. Виявилось, що криві блиску зорі повністю нерегулярні протягом всіх років спостережень. Приводяться криві блиску, частотний аналіз фотометричних спостережень. Висновок: змінну зорю RY Vul необхідно віднести до типу «нерегулярні змінні зорі».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20341
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145374
Appears in Collections:Odessa Astronomical Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110-112.pdf628.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.