Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20332
Title: Демократизація як глобальний процес: еволюційний ризик і перспективи
Other Titles: Democratization as a global process: evolutionary risk and perspectives
Authors: Зубрихіна, Вероніка Олегівна
Citation: Зубрихіна, В. О. Демократизація як глобальний процес: еволюційні ризики та перспектви = Democratization as a global process: evolutionary risk and perspectives : дипломна робота спеціаліста / В. О. Зубрихіна; наук. кер. О. Ю. Хорошилов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. політології. – Одеса, 2016. – 67 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: 7.03010401 політологія
сутність «третьої хвилі» демократизації, її масштаби і наслідки
загрози «авторитарного реверсу» в сучасних умовах
демократизація
Abstract: З поширенням процесу демократизації на території посткомуністичних країн, вихідні характеристики політичних режимів, яких настигли процеси трансформації, стали значно відрізнятися. До класичних авторитарних режимів додалися тоталітарні режими всіх різновидів - від посттоталітарних автократій до сталінської моделі, - рух яких до демократії є вкрай непослідовним та суперечливим. Як наслідок виникла нова політична ситуація, яка потребувала наукового розв’язання ряду теоретико-методологічних проблем, що стосуються: допустимості включення конкретних і особливих випадків транзитів у різних країнах та регіонах в рамки «третьої хвилі» демократизації; виділення факторів, що визначають хід, характер та майбутній результат демократизації; можливості теоретико-методологічного поєднання різних підходів до аналізу сучасних трансформаційних процесів; коректності застосування напрацьованих транзитологією теоретико-методологічних моделей для аналізу посткомуністичних перехідних процесів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20332
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.03010401_Zubrykhin_Veronika_Olegivna1.docx47.27 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.