Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20319
Title: Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду
Authors: Гончаренко, Олена Миколаївна
Нєнно, Ірина Михайлівна
Світлична, Ольга Степанівна
Сташкевич, Наталія Миколаївна
Бондаренко, Павло Валерійович
Nyenno, Iryna M.
Ненно, Ирина Михайловна
Citation: Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду : [монографія] / Гончаренко О. М., Нєнно І. М., Світлична О. С. [та ін.] ; за ред. І. М. Нєнно. — Одеса : Астропринт, 2015. — 208 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: показники та бази данних страхових компаній
показники та інструменти аналізу роботи страхових компаній
іноземна практика
вітчизняна практика
страхові тарифи
Європейська федерація страхування
Abstract: У монографії поєднано різноманітні точки зору на фінансово-економічний та управлінський аналіз роботи страховика. Систематизовано міжнародні практичні підходи Insurance Europe, Organization for Economic Cooperation and Development, Sigma, інше. Наведено інструменти та методи ведення тарифної політики, управління портфелем, інвестиціями, перестрахуванням, ризиками, фінансовим розвитком, інформацією. Монографію адресовано управлінцям та фахівцям з проблем фінансового менеджменту страхових компаній, державним службовцям органів страхового нагляду, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів.
Other Identifiers: УДК 368.1:336.01(100+477)
ISBN 978–966–927–028–3
ББК 65.27:65.290(0+4Ук)
Appears in Collections:Монографії ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ocenivanie.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.